Werk samen aan een visie, aan een doel, met een betrokken en actief samenwerkingsverband tussen burgers en de gemeente.

Verander de visie voor de stad in een beweging

ni1.png

Projecten die niet worden erkend voor hun echte waarde?
Een beperkt publiek?

11.png

Vertrouwen bevordert de inzet en deelname van alle belanghebbenden van de stad.

Group 2660.png

Vertrouwen bevordert de inzet en deelname van alle belanghebbenden van de stad.

Group 2700.png

Vertrouwen bevordert de inzet en deelname van alle belanghebbenden van de stad.

Projecten die niet worden erkend voor hun echte waarde?
Een beperkt publiek?

Civocracy vergroot de bekendheid van uw prioriteiten en projecten, door een gemeenschap van supporters op te bouwen. Verbeter uw reputatie door op een gemakkelijke en nieuwe manier informatie te delen - uw boodschap komt aan.

Group 2736.png
team.png
method 1.png

Zet je team in

We beginnen bij een sterk team. Wij werken met de wethouder, het raadslid, projectleider, de ambtenaar participatie en de afdeling communicatie!

Breng inwoners bij elkaar

 

We voeren een campagne om medestanders, inwoners en andere betrokken bij elkaar te brengen. Het proces omvat een echte commmunicatiecampagne, digitaal en fysiek, om zo veel mogelijk mensen op de been te brengen. Dat doen we aan het begin, en blijven dat doen tijdens het project. Op die manier blijven nieuwe mensen de weg vinden naar het project.

illnini-05.png
comu.png

Boek vooruitgang! Meet wat belangrijk is

Deel informatie en communiceer bij elke stap in het project. Zo hou je iedereen betrokken en maak je vooruitgang zichtbaar.

Betrek inwoners bij de vraagstukken

Door zowel speelse en lichte methoden als diepgaande participatiemethoden in te zetten, betrekken we grote groepen mensen en de specifiek geïnteresseerden. Op die manier komen we tegemoet aan verschillende verwachtenen en zorgen we voor inclusieve participatie.

dashboard1.png

Uw inwoners hebben wat te zeggen...

Dankzij onze participatieve modules..

ang5.png
ang6.png

Ideeën

Haal de beste en relevantste ideeën binnen.

ang1.png
ang2.png

Enquête

Wederzijdse uitwisseling van informatie. Burgers worden gemakkelijk geïnformeerd en betrokken.

ang3.png
ang4.png

Discussie

Bespreek grote vraagstukken samen en versterk het vertrouwen

PARTNERS EN KLANTEN
1/3
PARTNERS EN KLANTEN
11.png

Transparantie

Vertrouwen bevordert de inzet en deelname van alle belanghebbenden van de stad.

Group 2463.png

Respect

Creëer een respectvolle omgeving waar iedereen zich veilig en gehoord voelt

33.png

Inclusie

Onze inspraakprocessen zijn toegankelijk, gemakkelijk te begrijpen en inclusief

fun3.png

Fun

Using gamification as a leverage, we make engagement even more appealing.

Image by Luca Bravo

Klimaatverandering

Ville de Lyon

zone de protection.png
Image by Robert Bye

Stedelijke ontwikkeling

Monheim Am Rhein

monheim.png
Image by Jeswin Thomas

Educatie

Strasbourg Métropole

strasbourg.png
Image by Bernard Hermant

Veiligheid

Friends of Europe

euope.png
Image by Marcin Jozwiak

Openbaar vervoer

Région Auvergne Rhône-Alpes

auvergne.png
Image by Gary Bendig

Biodiversiteit

Provincie Noord-Holland

holland.png
 
TESTIMONIALS

"Het gebruik van Civocracy is een enorm succes geweest en heeft onze verwachtingen overtroffen. Het helpt ons om toekomstig beleid te informeren en creëert nieuwe banden tussen de gemeente en onze inwoners."

Lyon logo.png
Contact us

Thanks for submitting!